Linux

QlandkarteGT

Please note that Qlandkarte is replaced by Qmapshack (see below)

Openfietsmap Benelux

Installation under wine:

Run setup.exe under wine, the files can be found in this folder ~/.wine/drive_c/Garmin/Openstreetmap/OpenFietsMap/

See further instructions under 4) and below

Installatie onder Wine:

Als je die setup.exe draait met wine, en je netjes door de wizard klikt, komen de uitgepakte bestanden in ~/.wine/drive_c/Garmin/Openstreetmap/OpenFietsMap/ te staan. Zo nodig kun je wine vast ook installeren via het Softwarecentrum. Zie verder onderstaande instructies vanaf stap 4)

Openfietsmap Europe, Germany, Alps

  1. Install QlandkarteGT

  2. Download the mapsets (PC version) and unzip the files

  3. Open QlandkarteGT, choose file and load map

  4. Head for the directory where you've unzipped the files, search for a file with the .tdb extension and open it

  5. You're asked to open another file. This time search for the file with the same name as the one with the .tdb extension, only this time with the .img extension

  6. Open it and you're ready

 1. Installeer QlandkarteGT

 2. Download de Europa versie van de openfietsmap voor pc en pak het bestand uit

 3. Open QlandkarteGT en ga naar bestand en kaart laden

 4. Ga naar de directory waar je de bestanden uitgepakt hebt, zoek naar het bestand dat eindigt op .tdb en open dit bestand

 5. Vervolgens wordt je gevraagd nog een bestand te openen en dat moet een *.img zijn (dezelfde naam als het .tdb bestand, alleen nu met de .img extensie)

 6. Je hebt nu de vector kaart toegevoegd

QMapShack

QMapShack is the next generation of the QLandkarte GT application