Tips & Tricks‎ > ‎Basecamp (NL)‎ > ‎

Basecamp 3.2

Deze versie kan niet meer gedownload worden van de Garmin site maar is beter compatibel met de oudere GPS modellen en Mapsource wat betreft routering. De versie kan nog wel worden gedownload van deze site


Voor een optimaal kaartbeeld, zorg dat alle lijnelementen aangevinkt zijn:


  • NL menu: Extra->Opties->Scherm->Functies selecteren
  • De optie 'Alleen basiskaart' (menu Beeld) moet uitgevinkt staan! (ctrl-G)

Routering


Selecteer the activiteitenprofiel op Fietsen selecteer de volgende settings:


  • Zet de wegselectieschuif een stap rechts van het midden richting snelwegen (bij kortere afstand) of gebruik anders snelste tijd i.c.m. wegselectie in het midden. Schuif helemaal naar snelwegen (=fietsroutes) dwingt de route fietsroutes te nemen.
  • Probeer te vermijden: selecteer niets
  • Tolwegen: route probeert uitsluitend fietsroutes te kiezen (alternatief: wegselectieschuif helemaal naar rechts)
  • Onverharde wegen: routeert niet over tracks, (voet)paden, trappen en kasseiwegen echter wel gravel/schelpenfietspaden.
  • Carpoolstroken vermijden: routeert niet over onverharde wegen, voetpaden en gravel/schelpenfietspaden
  • Datum/Tijd afsluitingen: niet selecteren (leidt tot vreemde routes)
  • Eénrichtingsverkeer negeren:
Veel straten met eenrichtingsverkeer zijn op OSM nog niet goed getagd voor fietsers omdat ze in beide richtingen toegankelijk zijn (cycleway=opposite tag ontbreekt). De route wordt dus binnen de bebouwde kom vaak ten onrechte omgeleid. Een truc om dit te voorkomen is de volgende instelling: